Os obxectivos concretos do grupo para o curso 2017/18 serán:

  • A filmación de pequenos vídeos que sirvan de apoio ao estudantado. Para iso se poderá empregar tanto a nova aula que a nosa universidade acaba de implantar con esta fin, como recursos propios xa dispoñibles dentro do departamento.
  • A programación de actividades co alumnado que lle permita comprobar a relación entre os coñecementos adquiridos na aula e os mundos da investigación e a empresa. Por exemplo, saídas co estudantado a centros de procesamento de datos da contorna.
  • A utilización de recursos externos pertencentes a empresas ou institucións científicas para poñer en práctica os seus coñecementos prácticos.
  • Realizar estadías docentes en centros do extranxeiro onde poder intercambiar experiencias docentes.
  • A asistencia dos membros do grupo a actividades e/ou cursos no eido da innovación educativa.