22/04: Work in Progress

Multi-agent system simulation in virtual environments

(gl) Simulación de sistemas multiaxente en contornas virtuais
(es) Simulación de sistemas multiagente en entornos virtuales

Student

Mario Páez Marcote

Supervision

José Antonio Iglesias Guitián (CITIC-UDC)
Emilio José Padrón González (UDC)

Tipo de traballo

Desenvolvemento en investigación

Descrición

Deseño e implementación dunha ferramenta para a simulación estocástica de modelos multiaxente en contornas virtuais. A ferramenta tería como principal aplicación a análise da propagación do virus COVID-19 en espazos pechados específicos: supermercado, cafetería, etc.

No TFG consistiría no desenvolvemento dun simulador multiaxente que permita xerar datos de mobilidade das persoas nesas contornas pechadas. A análise destes datos permitiría tomar decisións ao respecto de como organizar espazos, etc.

A programación deste simulador aseméllase á dun videoxogo: a evolución dos distintos axentes na contorna elixida mostrarase en pantalla en tempo real. Para a súa implementación barállanse varias alternativas, entre as que caben destacar dous motores de videoxogos, Unity [1] e Godot [2], e unha plataforma para a simulación de sistemas multiaxente, HASH [3]. Unha das primeiras fases do traballo (Fase 2) consistirá, precisamente, na valoración das mesmas para escoller a que se considere máis axeitada para o desenvolvemento deste proxecto, tendo en conta parámetros como a facilidade para futuras integracións, opcións multiplataforma, físicas deterministas, etc.

Como parte do proxecto, estudarase a viabilidade de poder realizar simulacións a grande escala, xa sen o requisito da temporización en tempo real.

[1] Unity, https://unity.com [2] Godot, https://godotengine.org https://github.com/godotengine/godot [3] HASH, https://hash.ai https://github.com/hashintel/hash

Obxectivos

  • Obter un simulador multiaxente que permita escoller entre varias contornas preconfiguradas, cunha interface que facilite a modificación dos parámetros da simulación.

  • O simulador facilitará información sobre a variación na carga viral dos axentes e no ambiente, ademais de mapas de calor cos puntos de máxima exposición.

  • Análise de viabilidade de múltiples simulacións en paralelo, a grande escala, incluíndo a posibilidade de traballar cunha temporización de «simulación», máis rápida que o «tempo real».

Fases do traballo

  1. Estudo dos modelos estatísticos a implementar
  2. Estudo da linguaxe/plataforma/bibliotecas a empregar para o desenvolvemento
  3. Deseño e implementación de distintos prototipos que avances cara o simulador final con renderizado en tempo real da simulación
  4. Análise de simulacións «a escala»

Metodoloxía

Seguirase unha metodoloxía de desenvolvemento áxil, con ‘sprints’ que dean lugar a prototipos que vaian incluíndo cada vez máis dos requisitos e funcionalidades esperados na aplicación final.

Materiais e/ou medios necesarios

Un ordenador persoal con conexión a internet debería ser abondo.

Teaching and Researching in Computer Science/Engineering

My research interests include High Performance Computing (HPC) and Computer Graphics.