Proxectos e Convenios / Grupo Arquitectura Computadores.

+ Proxectos:

-Financiación da Fundación Barrié. HPC4HPT: High Performance Computing for High Performance Trading (2011 - 2013).

 

-Financiación do Ministerio de Ciencia e Innovación. Arquitecturas, Sistemas y Herramientas para Computación de Altas Prestaciones (2010 - 2012).

 

-Financiación da Xunta de Galicia. Soporte para Aplicacións de paso de Mensaxes en Supercomputadores: Tolerancia a Fallos e Maleabilidade (2010 - 2013).

 

-Financiación da Xunta de Galicia. Programa de consolidación e estructuración de unidades de investigación competitivas: Rede - GHPC2 (2010 - 2011).

 

-Financiación da Xunta de Galicia. Programa de consolidación e estructuración de unidades de investigación competitivas (2010 - 2012).

 

-Financiación da Xunta de Galicia. Sistema de Información Xeográfica para a Xestión e Difusión da Información Meteorolóxica e Oceanográfica de Galicia (2009-2012).

 

-Financiación da Xunta de Galicia. Sistemas de Información Xeográfica para Planeamento Urbanístico e Ordenación Territorial mediante Técnicas de Optimización sobre Procesadores Multinúcleo (2008 - 2011).

 

-Financiación da Xunta de Galicia. Explotación de Sistemas Hardware para a Síntese de Imaxes en Tempo Real (2008 - 2011).

 

-Financiación da Xunta de Galicia. Mellora da Programabilidade e do Rendemento nas Novas Xeneracións de Computadores Baseados en Procesadores Multinúcleo (2008 - 2011).

 

-Financiación da Xunta de Galicia. Aprendizaxe de Comportamientos Autoadaptables en Robótica usando Percepción 3D en Entornos non Estructurados e moi Concurridos (2008 - 2011).

 

-Financiación do Concello de Lugo. Estudio Histórico-Xeográfico do trazado da vía romana XIX do itinerario do Antonino ao seu paso polo municipio de Lugo e construcción dun Sistema de información xeográfica. Concello de Lugo. Ano 2007.

 

-Financiación da Xunta de Galicia. Programa de consolidación e estructuración de unidades de investigación competitivas: Rede - GHPC (2007 - 2009).

 

-Financiación do Ministerio de Educación e Ciencia. Soporte Hardware y Software para Computación de Altas Prestaciones II (2007 - 2010).

 

-Financiación da Xunta de Galicia. Arquitectura Software e Marco Metodolóxico Baseados en Modelos Formais para a Generación Sistemática de Ferramentas de Administración de Sistemas. Desde 2006.

 

-Financiación da Xunta de Galicia. Programa de consolidación e estructuración de unidades de investigación competitivas (2006 - 2009).

 

-Financiación da Xunta de Galicia (Consellería de Educación e Ordenación Universitaria). Rede Universitaria Galega de Sistemas de Información Xeográfica. Desde 2006.

 

-Financiación da Xunta de Galicia (Consellería de Educación e Ordenación Universitaria). Rede Mathematica Consulting & Computing de Galicia. Desde 2006. Proxecto internacional CYTED. Tecnoloxía Grid coma Motor do Desenvolvemento Rexional. Desde 2006.

 

-Financiación da Xunta de Galicia. Creación dun Sistema de Información Catastral na Parroquia de Vilcabamba, Cantón de Loja, Ecuador (2005 - 2006).

 

-Financiación do Ministerio de Educación e Ciencia. Soluciones Middleware y Hardware en Computación de Altas Prestaciones: Aplicación a Códigos Multimedia y de Simulación. Desde 2004.

 

-Financiación da Xunta de Galicia. Aplicacións Distribuidas Tolerantes a Fallos: Extensión a Computación Grid. Desde 2004.

 

-Financiación da Xunta de Galicia. Tecnoloxía SIG e Web para Dinamización do Mercado de Terras en Galicia (2003 - 2006).

 

-Financiación da Xunta de Galicia. Desenvolvemento de Sistemas Software/Hardware para Gráficos 3D, Animación e Realidade Virtual (2003 - 2006).

 

-Financiación da Xunta de Galicia. Rede Galega de Computación Grid e Procesamento Distribuido (2003 - 2004).

 

-Financiación da Unión Europea (Contrato de Asistencia Técnica Universidade de A Coruña - Universidade de Santiago de Compostela). Realización da tarefa "Weather Forecast and Air Pollution Modelling" dentro do proxecto europeo "Development of Grid Environment for Interactive Applications" (2003 - 2005).

 

-Financiación da Xunta de Galicia. Ampliación de cluster de procesadores. 2002.

 

-Financiación do Ministerio de Educación e Ciencia. Computación de Altas Prestaciones para Rendering. Explotación de la Jerarquía de Memoria y Proyección de Algoritmos en Hardware (2001 - 2004).

+ Convenios:

-Convenio con Hewlett-Packard, S.L. Improving UPC Usability and Performance in Constellation Systems: Implementation/Extension of UPC Libraries (2008 - 2011).

 

-Convenio coa Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia. Sistema de información para a xestión do banco de terras de Galicia. Desde 2006.

 

-Convenio con Concello de Lugo. Actividades de apoio e asesoramento na formulación dun sistema de GIS corporativo. Desde 2007.

 

-Contrato de investigación coa empresa Ignacio Benedetti Cinema S.L. Animación de Imáxes Sintéticas a partir de Imaxes Reais empregando Rotoscopía. Desde 2006.

 

-Convenio co Dpto. de Enxeñería Agroforestal da Universidade de Santiago de Compostela. Aplicación SIG de Alto Rendimento para a Elaboración da Enquisa de Infraestructuras e Equipamiento Local da Provincia de Lugo, Edición 2005. 2006.

 

-Convenio coa Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia. Especialización de Usuarios e Persoal do CESGA en Computación de Altas Prestacións - Segunda Edición (2005 - 2006).

 

-Convenio coa Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia. Especialización de Usuarios e Persoal do CESGA en Computación de Altas Prestacións (2004 - 2005).

 

-Convenio con Hewlett Packard Española S.L. (HP). Formación Especializada de Usuarios do Supercomputador HP Integrity Superdome (2004 - 2005).

 

-Convenio co Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA). Estudio e Implantación dunha Prataforma de Computación baseada en Tecnoloxías Grid (asesoría técnica) (2002 - 2004).

 

-Convenio co Dpto. de Enxeñería Agroforestal da Universidade de Santiago de Compostela (subcontrato para un proxecto técnico para a Deputación de Lugo). Deseño dunha Aplicación SIG para a Elaboración da Enquisa de Infraestructuras e Equipamento Local da Provincia de Lugo. 2002.