A actividade principal do Grupo de Arquitectura de Computadores
céntrase na computación de altas prestacións e nas seguintes liñas de investigación:

 
 

+ Computación paralela e distribuida:

Recoñecemento automático de kernels computacionais (Compilador XARK), detección automática de paralelismo, xeración automática de código para arquitecturas multiprocesador, reestructuradores de código, compiladores para processors-in-memory, compiladores para sistemas empotrados. 

[Leer más]

+ Comunicacións Java de alta velocidade:

Middleware de comunicaciones de bajas latencia en Java para redes de altas prestaciones, tales como 10/40 Gigabit Ethernet e InfiniBand. [Leer más]

+ Modelos gráficos por computador e

visualización científica:

Soporte software e hardware para a mellora da eficiencia no rendering de imáxes 3D, visualización en aplicacións científicas e de ocio.. [Leer más]

+ Microprocesadores de altas prestacións:

Deseño de microarquitectura de computadores. Deseño de aceleradores hardware para multi-media e computación eficiente. Modelado e predicción de rendemento da xerarquía de memoria. [Leer más]

+ Robótica móvil e visión por computador:

Nesta liña, nosos principais obxetivos son: Evitar completamente predefinir o control dos robots; Identificar e localizar persoas e robots en interiores; Interactuar coa xente de modo amigable e natural. [Leer más]

+ Sistemas de información xeográfica:

Aplicación de sistemas de información xeográfica no medio rural e nas administracións públicas. [Leer más]