Docencia / Grupo Arquitectura Computadores.

O GAC imparte a maior parte da súa docencia na Facultade de Informática no Grao en Enxeñería Informática e no Máster Interuniversitario en Computación de Altas Prestacións.

 

+ Grao en Enxeñería Informática

+ Grao en Ciencia e Enxeñaría de Datos

+ Máster en Computación de Altas Prestacións

+ Programa Oficial de Doutoramento en Investigación en Tecnoloxías da Información