A actividade principal do Grupo de Arquitectura de Computadores
céntrase na computación de altas prestacións e nas siguientes liñas de investigación:

 
 

+ Computación paralela e distribuida:

Xeración automática de código paralelo. Optimización iterativa de códigos sobre arquitecturas heteroxéneas. Linguaxes e ferramentas para programación paralela. Tolerancia a erros e maleabilidade de aplicacións paralelas. Computación de propósito xeral sobre GPUs. 

[Ler mais]

+ Comunicaciones Java de alta velocidade:

Middleware de comunicacións de baixas latencia en Java para redes de altas prestacions, tales coma 10/40 Gigabit Ethernet e InfiniBand. [Ler máis]

+ Modelos gráficos por computador e

visualización científica:

Procesamento eficiente de modelos gráficos complexos tales coma subdivisión de superficies, superficies paramétricas o representación híbrida de terrenos. [Ler mais]

+ Microprocesadores de altas prestacións:

Deseño de microarquitectura de computadores. Deseño de aceleradores hardware para multi-media e computación eficiente. Modelado e predicción de rendemento da xerarquía de memoria. [Ler mais]

+ Robótica móvil e visión por computador:

Nesta liña, os nosos principais obxetivos son: Evitar completamente predefinir o control dos robots; Identificar e localizar persoas e robots en interiores; Interactuar coa xente de modo amigable e natural. [Ler mais]

+ Sistemas de información xeográfica:

Aplicacións GIS para problemas reais que requiren grandes cantidades de información xeorreferenciada.[Ler mais]