2014 – Tesis Doctoral
«Design of scalable PGAS collectives for NUMA and manycore systems» de Damián Álvarez Mallón

DIRECTORES: Guillermo López Taboada
FECHA: 2014
HORA: 00:00
LUGAR: Aula de Grados «Víctor Gulías», Facultad de Informática

DESCARGAS:
RUC UDC | PDF