2023 – Tese Doutoramento
“High Performance Techniques Applied to Geoprocesses” de Diego Teijeiro Paredes

DIRECTORES: Margarita Amor López | Ramón Doallo Biempica

DATA: Xoves, 14 de setembro de 2023

HORA: 11:00

LUGAR: Aula de Graos “Víctor Gulías”, Facultade de Informática

DESCARGAS:
RUC UDC | PDF