09/12/2022 – Un proxecto do GAC sobre a arquitectura Lakehouse, entre os 9 do CiTIC que obtiveron 1,7M de € do Ministerio de Ciencia e Innovación para proxectos de transición ecolóxica e dixital.

LIGAZÓNS:
UDC  |  CITIC  |  La Voz de Galicia | Portal Gciencia