Actividades formativas do profesorado

Cursos e actividades formativas ás que asisten os membros do grupo